Open post
สุขภาพ

โอมิครอน BA.2.75.2 มาไทยจริง มีอะไรที่น่ากังวล

โอมิครอน BA.2.75.2 มาไทยจริง มีอะไรที่น่ากังวล

สุขภาพ

สาธารณสุขยืนยันแล้ว ไทยพบโอมิครอน BA.2.75.2 จริง แล้วเราต้องรู้และกังวลอะไร นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ทนพ.พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงความคืบหน้าการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ในประเทศไทย

โดยยืนยันพบการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2.75.2 แล้วจริง จำนวน 1 ราย พร้อมกับสายพันธุ์ย่อยอื่น ๆ ทั้ง BA.2.75.1 และ BA.2.75.3 ที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกแล้วเช่นกัน

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปให้เข้าใจง่ายขึ้น โอมิครอน BA.2.75.2 มีอะไรที่เราควรรู้จักและมีอะไรน่ากังวล

นพ.ศุภกิจ เปิดเผยข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการตรวจเชื้อเบื้องต้นไปทั้งหมด 359 ราย เชื้อส่วนใหญ่ยังเป็น BA.4 /BA.5 จำนวน 333 ราย โดย BA.2.75 มี 5 ราย ดังนั้น ภาพรวมประเทศเป็น BA.4 /BA.5 ร้อยละ 93 ที่เหลือเป็น BA.1 BA.2 และ BA.2.75 โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าเป็น BA.4 /BA.5 ร้อยละ 92 ส่วนภูมิภาคพบ ร้อยละ 94

 

Scroll to top